Press ESC to close

Wysyłanie wiadomości

Korzystanie z sieci internetowe pod kątem wysyłania wiadomości lub różnych plików pomiędzy urządzeniami, porównać można i często się porównuje do tradycyjnej poczty i wysyłania listów. Wysyłając pewne dane na inne urządzenie lub do innego użytkownika internetu, nasze urządzenie musi znać adres, do którego musi wytransferować dane. Korzystając z adresów IP wysyłane są każdego dnia bardzo duże ilości danych na całym świecie. Istnieją możliwości, kiedy wybierając opcję pokaż mój adres IP, możemy poznać nasz indywidualny adres IP.

 

Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków adresy IP są zmienne. Oznacza to, że przy każdej zmianie i nowym podłączeniu do urządzenia rozsyłającego łącza internetowe otrzymujemy nowy, indywidualny ciąg cyfr. Szyfr ten składa się z liczb, oznaczających adres sieci oraz urządzenia, które aktualnie jest połączone i użytkowane. Skutkuje to tym, że adres IP, choć jest identyfikatorem każdego użytkownika i urządzeń, jednak nie dzieje się to wprost i nie zostaje nam przypisany unikalny numer raz na cały czas. Czasami zdarza się sytuacja, że mamy stały adres IP, najczęściej korzystają z tego firmy lub specjalne instytucje.