Press ESC to close

Czym jest uszczelnienie wału oraz rodzaje uszczelek do tego stosowanych

Czym jest uszczelnienie wału oraz rodzaje uszczelek do tego stosowanych

Głównym zadaniem jeśli chodzi o uszczelnienie wału, jest niedopuszczenie do wydostania się oleju lub innego płynu z zamkniętej komory bądź też niedopuszczenie do przedostania się płynów lub zabrudzeń do przestrzeni zamkniętej. Podobnie rzecz ma się właśnie z uszczelnieniami wałów, zatrzymujących płyn zarówno wzdłuż nieruchomego jak i obracającego się wału.
Podstawa prawidłowego funkcjonowania uszczelnienia wału jest konstrukcja samej uszczelki. Aby uszczelnienie okazało się skuteczne, niezbędne jest zbudowanie uszczelniacza z odpowiednich materiałów, najczęściej odpornych na zużycie oraz mogących pracować w skrajnie wysokich temperaturach, nie mówiąc już o odporności na działanie czynników chemicznych.
Szczególnie ważna cechą uszczelnień wałów jest zahamowanie przedostawania się do oleju brudów oraz zanieczyszczeń z zewnątrz.
Najpopularniejszym uszczelniaczem stosowanym w uszczelnianiu wałów jest uszczelka typu simmering z pierścieniem metalowym. Istotna rolę odgrywa tu również sprężyna, która z odpowiednia siłą dociska krawędź uszczelki do uszczelnianego wału. Ma to ogromne znaczenie w momencie ruchu obrotowego wału, gdyż właśnie podczas niego, istnieje największe ryzyko niekontrolowanego przedostania się oleju.

Wąż osłonowy PJ

Rękaw zabezpieczający kable, węże tworząc termiczną osłonę, nazywany jest wężem pj. Wąż pj dzięki swoim właściwościom, jest w stanie zabezpieczyć media przed wpływem płomieni, zdecydowanej większości substancji chemicznych czy olejów. Wężem pj można również zabezpieczać instalacje parowe oraz instalacje z gorącym olejem, chroniąc te przewody przed stratami energii oraz ciepła.
Dzięki wyjątkowej odporności na wilgoć, wąż pj może być stosowany także na zewnątrz. Materiałem użytym do produkcji węży pj jest włókno szklane.

Uszczelka typu x-ring

Nazwa uszczelki gumowej xring, pochodzi od występującej w jej przekroju litery x. Uszczelki te znajdują zastosowanie zarówno podczas uszczelnień statycznych, jak i uszczelnień dynamicznych. Zazwyczaj jednak, najbardziej popularnym miejscem instalacji uszczelek gumowych typu x-ring są miejsca w których występuje stosunkowo duże ciśnienie. Uszczelki te dzięki swoim właściwościom, z powodzeniem zastępują nawet oringi o wyższej twardości niż 80 i 90 ShA.
Jak już wspomniano, uszczelki typu xring w swoim przekroju nie posiadają koła a literę x, w pewnym stopniu podobna do przekroju kwadratowego. Dzięki takiej budowie uszczelki, możliwe jest skuteczniejsze uszczelnienie, poprzez dwukrotnie większą powierzchnię styku.
X-ringi najczęściej znajdują zastosowanie w pełniąc rolę uszczelek tłokowych, tłoczyskowych, pompach oraz urządzeniach wysokociśnieniowych np. siłownikach hydraulicznych bądź pneumatycznych.
Dzięki odpowiedniemu wektorowi naprężeń, uszczelka ta jest zdecydowanie lepiej spisującą się uszczelką od np. oringów, podczas uszczelniania danego urządzenia lub samego układu w którym pracuje.